Hjemmelavet pH måling af jord

Kan man selv tjekke jordbundsparametre som pH, tekstur og organisk indhold uden en masse udstyr? Ja, pH kan man faktisk godt sjusse sig frem til ved hjælp af rødkål og lidt husholdningsartikler. De andre målinger vender vi tilbage til en anden gang.

Vores gård Daltoft i Frøsløv, råder pt kun over 2 hektar. Alligevel er her en overflod af forskellige levesteder for dyr og planter.

Lige foran huset er en dybtliggende lille sø, hvor ænderne bor. Søen er omkranset på to sider af en stejl høj, som stammer fra udgravning af søen. Her er desuden en 20 år gammel juletræsplantage, hvor birk, eg og andre løvtræer blander sig nydeligt med granerne. Ved siden af den bette skov ligger en lille mark, hvor der i år blev dyrket hvede. Læhegnet med mange forskellige æblesorter skærmer for vestenvinden og udgør juvelen i vores jordbesiddelser. Et problematisk stykke lavtliggende brakjord er domineret af ukrudt og desværre ret vandlidende, suk, måske har vi traktose? Endelig har vi da også et pænt stort stykke veldrænet jord med ganske almindelig græsplæne.

Mest for sjov, men også som led i design af den helt store haveplan forsøgte jeg at undersøge  pH i disse forskellige jordtyper. Det kan selvfølgelig gøres med indkøbt udstyr, men hvor underholdende er det?

Næ, kogevand fra rødkål er sagen.  Blåviolet i udgangspunktet med en fortryllende evne til at skifte farve ved forskellig pH. Saft af appelsin er surt og bliver blodrødt, mens en lille sjat basisk Ajax gør saften skriggrøn.

Jordprøver (ca 10 gram) fra hvert stykke blev rystet godt op i postevand, tilsat rødkålsvand og farveskiftet sammenholdt med nisseskalaen på billedet. Og sørme om ikke skovjorden er violet og altså lidt sur, pH ca 6-6,5 mens fx græsplænen med en klar blå holder en neutral pH på 7-7,5.

Se det er jo lige efter bogen.

Find opskrift på rødkåls-pHmeter her